Generel information

På denne side kan du finde en oversigt over vores priser, afbudsregler, tilskudsordninger og meget meget mere.

Du kan også finde et kort med klinikkens adresse.

Er du i tvivl om noget, er du altid velkommen til at skrive til os eller ringe til os.

Kontakt os

Ønsker du et psykologforløb hos os? 

Send os gerne en e-mail til vores krypterede e-mail adresse, vi lover, at vi svarer så hurtigt vi kan.

Telefontid

Overblik

Vi har forsøgt at samle vores informationer nedenfor

Adressen er: Gersonsvej 79, tv, 2900 Hellerup

Vi har en hyggelig psykologklinik i hjertet af Hellerup tæt på Hellerup Station.

Når du kommer til psykologklinikken, skal du ringe på dørtelefonen og samtidig skubbe døren op. Vi kan ikke høre dørtelefonen i klinikken. Indgangen til klinikken er lige ud gennem gangen.

I gården skal du gå ind til venstre af første dør, hvor der er tre trin ned.

Det er let at komme til vores klinik, både i bil og med offentlig transport.

Parkering

Du kan gratis parkere på Gersonsvej eller øverst på stikvejen fra Tranegårdsvej. Vær opmærksom på skiltningen.

Parkering forbudt

Det er privat parkering inde i gården – se skiltningen. Du risikerer at få en bøde, hvis du parkerer her. Vi kan desværre ikke hjælpe dig, hvis du får en bøde.

Offentlig transport

Du kan tage S-toget til Hellerup Station eller Bernstorffsvej Station. Derfra er der mellem 10-15 minutters gang til psykologklinikken.

Du kan tage bus 176 og 192 og stå af ved stoppet Hartmannsvej eller bus 1A til Hellerup Station, igen er der cirka 10-15 minutters gang.

Priser

Psykologsamtale: 1.350 kr, for en session på 50 minutter.

Parterapisamtale: 2.050 kr, for en session på 75 minutter.

EMDR-terapi: 1.850 kr, for en session på 75 minutter.

Psykologsamtale, hvor din forsikring eller kommunen betaler: 1.450 kr.

Du kan betale kontant, kontooverføring eller med Mobilepay på: 62616

Afbud

Afbud eller ændring af samtaletidspunkt skal gøres så tidligt som mulig af hensyn til din psykologs kalender.

Afbud skal være os i hænde allersenest dagen før din aftale inden klokken 12, men meget gerne i bedre tid end det. 

Afbud skal ske til din psykologs mobiltelefon for at afbuddet er gældende. 

Ved senere afbud eller udeblivelse afregnes det fulde beløb for den bestilte psykologsamtale. Husk derfor endelig at meddele afbud i god tid. Hvis du har glemt din aftale eller du bliver syg med kort varsel (gælder også ved mistanke om corona-virus), kan vi tilbyde at tage psykologsamtalen over telefonen eller video. På den måde kan du stadig få gavn af den bestilte psykologsamtale, og det plejer at fungere rigtig fint. Vi vil nødig, om det bliver spildte penge for dig.

Sundhedsforsikringer

Mange arbejdspladser har en sundhedsforsikringsordning, som dækker psykologsamtaler.

Du skal selv kontakte din sundhedsforsikring, og undersøge om du kan få dækket psykologsamtaler, samt hvilket og hvor mange samtaler de vil dække.

Det er forskelligt fra forsikring til forsikring, hvilke vilkår de tilbyder.

Kommuner

Vi har et godt samarbejde med flere kommuner, som henviser klienter til os. Du kan selv kontakte din kommune, for at høre om du har mulighed for at få betalt dit forløb hos os af din kommune.

Sygeforsikring Danmark

Er du over 18 år og aktivt medlem af Sygesikringen Danmark i gruppe 1, 2, eller 5, får du 300 kr i tilskud pr psykologsamtale hos Min Terapi Psykologklinik.

Tilskuddet gælder bl.a. til behandling af angstlidelser, PTSD, depression samt sorg og krise.

Er du under 18 år og aktivt medlem af Sygesikringen Danmark i gruppe 1, 2, eller 5, så får du også 300 kr i tilskud pr psykologsamtale hos Min Terapi Psykologklinik.

Ydernummer

Vi tager ikke imod henvisninger fra egen læge. Vi har ikke ydernummer.

Gruppe 2 i den offentlige sygesikring

Hvis du er melder dig ind i sygesikringsgruppe 2 via den offentlige sygesikring, kan du få tilskud til specialpsykolog. 

Når du er medlem af sygesikringsgruppe 2, er du ikke tilmeldt en bestemt læge.

Du behøver ikke en henvisning for at komme i behandling hos en speciallæge eller en specialpsykolog.

Du kan derfor frit søge behandling hos læge og speciallæge eller specialpsykolog.

Du kan ikke få tilskud til samtaler hos en normal psykolog via sygesikringsgruppe 2.

Børn under 15 år kan med forældrenes samtykke også blive medlem af sygesikringsgruppe 2.

Hvis dit barn har brug for behandling, er det kun dit barn – og ikke dig – der skal skifte sygesikringsgruppe.

Vi vejleder ikke i skift af sygesikringsgruppe.

Du kan gå ind og læse om gruppe 1 og 2 på sundhed.dk eller kontakte din kommune for at høre mere om ordningen, da det er ved din kommune du skal søge refusion for dine udgifter.

Det er derfor altid en god idé at høre om deres regler og håndtering af refusion mv før du skifter til sygesikringsgruppe 2.

Terapi

Vi tilbyder terapi inden for mange forskellige terapeutiske retninger. Vi arbejder i klinikken ud fra princippet om at terapien skal tilpasses klienten. Klienten skal ikke tilpasse sig den terapeutiske retning.

Derfor har alle psykologerne i klinikken flere forskellige uddannelser inden for forskellige terapeutiske retninger.

Kognitiv Terapi og Metakognitiv Terapi

Flere af psykologerne i Psykologklinikken har efteruddannelse inden for kognitiv terapi, metakognitiv terapi, ACT, mindfullness, Dialektisk Adfærdsterapi.

Rikke har specialiseret sig i ACT (Acceptance and Commitment Therapy).

Eksistentiel Terapi

Lise Liv og Mathilde færdiggør i 2024 den 2-årige efterudannelse i Eksistentiel Terapi fra Det Eksistentielle Hus. Lise Liv og Mathilde har desuden begge stor erfaring inden for forskellige kognitive og metakognitive terapeutiske retninger.

EMDR- Terapi

Siri bliver i 2024 færdiguddannet som EMDR-terapeut. Siri har også den 2-årige Kognitive efteruddannelse fra Wattar Gruppen, den 1-årige DAT-uddannelse fra Casper Aaen og den 1-årige parterapeutiske efteruddannelse fra Jytte Vikkelsøe (Derfor forelsker du dig aldrig i den forkerte).

Psykologer og lovgivning

Psykologerne der er tilknyttede psykologklinikken i Hellerup er alle forpligtet til at følge psykologloven

Tavshedspligt

Psykologerne har tavhedspligt om, hvad du fortæller os i psykologsamtalerne.

Der er få undtagelser som vi har listet nedenfor:

  • Supervision. Alle psykologer i klinikken modtager løbende supervision af en mere erfaren psykolog. Supervisionsrummet er også et rum med tavshedspligt, hvor det psykologen tager op med den mere erfarne psykolog også er underlagt tavshedspligt. Supervision er din sikring af psykologens kvalitet og udvikling. 
  • Hvis du i din samtykkeerklæring mundtlig eller skriftlig har tilladt at psykologen samarbejder med kommune, forældre, sagsbehandler, advokat, pårørende eller andre relevante samarbejdspartnere.
  • Den skærpede underretningspligt. I de tilfælde har psykologen underretningspligt til kommunen. God praksis er, at psykologen først taler med dig om underretningen, men det kan ikke altid lade sig gøre, men det er dog noget vi i klinikken stræber efter.
  • Hvis du er til fare for dig selv eller andre, er psykologen forpligtet til at handle på sin bekymring og inddrage relevante pårørende eller andre samarbejdspartnere. Dette skal hovedsageligt gøres med din viden, men der kan være tilfælde, hvor psykologen er nødsaget til at reagere med det samme.

Du kan læse mere om de regler psykologer er underlagt i psykologloven.

Journalpligt

sykologen har ifølge psykologloven pligt til at føre journal over samtaleforløbet. Journalen er psykologens arbejdsredskab. Det er fortroligt det, der bliver skrevet. Psykologen er forpligtet til at opbevare journalerne på en sikker måde. Journalen er i udgangpunkt din journal og ønsker du at få udleveret notaterne ved terapiens afslutning, skal du anmode din psykolog om dette.

Psykologen opbevare din journal i 5 år fra sidste samtale du havde ved psykologen, hvorefter psykologen er forpligtet til at destruere journalen på en sikker måde, fx på en speciel forbrænding.

Oplysninger til brug for afregningsspørgsmål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Samtykkeerklæring

Ved terapiens start indhenter psykologen samtykkeerklæring fra dig. Dette kan foregå via den online samtykkeerklæring eller en samtykkeerklæring psykologen har i papirform i klinikken.

Alle der går til psykolog skal underskrive en samtykkeerklæring. Samtykkeerklæringen er gældende et år, fra den dato du har underskrevet den, eller indtil du trækker dit samtykke tilbage, hvilket du altid har mulighed for.

Ved behandlingstart hos en psykolog, er det ved lov vedtaget, at du skal oplyse dit cpr.nr., hvilket gøres på samtykkeerklæringen.

Samtykkeerklæring ved psykologforløb med et barn eller ung under 15 år kræver, at forældre, der har fælles forældremyndigheden, begge skal give tilladelse til behandlingen. Det betyder, at deler du forældremyndigheden men er skilt, skal I begge give tilladelse – mundtlig eller skriftlig til psykologforløbet, før det kan opstartes.

Cookies

Vores webstedsadresse er: https://www.minterapi.dk

Cookies indeholder information, som kan bruges til f.eks. statistik, registrering af hvilken browser en bruger benytter, m.v.

En cookie er en lille datafil, som websites gemmer på den din computer for at kunne genkende den.

En cookie fra MinTerapi kan ikke indsamle oplysninger på din computer, og den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer.

På minterapi.dk benytter vi cookies til statistiske formål og til at sikre den bedst mulige funktionalitet for dig. Såfremt du accepterer cookies fra minterapi.dk, bliver det også registreret i en cookie.

Den information, vi indsamler via cookies, bliver udelukkende brugt internt i MinTerapi og i forbindelse med statistikrapportering.

Hvis du ikke er interesseret i, at cookies bliver lagret på din computer, kan du indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Kig i din browsers hjælpfunktion for vejledning til, hvordan du slår cookies fra.

Den information, vi indsamler via cookies, bliver udelukkende brugt internt i MinTerapi og i forbindelse med statistikrapportering. 

Hvis du ikke er interesseret i, at cookies bliver lagret på din computer, kan du indstille din browser til ikke at acceptere cookies. Kig i din browsers hjælpfunktion for vejledning til, hvordan du slår cookies fra.

Indlejret indhold fra andre websteder

Artikler på dette websted kan indeholde indlejret indhold (f.eks. videoer, billeder, artikler osv.). Indlejret indhold fra andre websteder opfører sig på nøjagtig samme måde, som hvis den besøgende har besøgt det andet websted.

Disse websteder indsamler måske data om dig, bruger cookies, indlejrer ekstra tredjeparts sporing, og overvåger din interaktion med dette indlejrede indhold, heriblandt at spore din interaktion med indlejret indhold, hvis du har en konto og er logget ind på det websted.

Vi er hos MinTerapi ikke ansvarlige for hvad andre hjemmesider indsamler af informationer om dig. Vi vil blot gøre dig opmærksom på det.

GDPR

Du har i følge EU´s Persondataforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Du har ret til at få indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om dig. Vi må i henhold til Psykologloven ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, har du ret til at bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af journalen, har du ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har ret til at modtage de personoplysninger, psykologen bevarer om dig. Samt ret til, hvis det er teknisk muligt at få overført disse personoplysninger direkte til en anden dataansvarlig.

Du har ret til til enhver tid at trække dit samtykke tilbage. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af psykologens behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækning. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra det tidspunkt.

Ønsker du at gøre brug af dine rettigheder, kan du kontakte din dataansvarlige psykolog. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning, som du finder på deres hjemmeside.

Klage

Hvis du er utilfreds med den dataansvarlige psykologs behandling af dine personoplysninger, er vi selvfølgelig meget interesserede i at vide besked om det, så vi om muligt kan ændre det, du er utilfreds med. Så du tager endelig kontakt til os. Vi er fra Datatilsynets side forpligtet til at videregive din klage til Datatilsynet, såfremt du anmoder os om dette. Du kan finde flere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside: www.datatilsynet.dk.

Hvilken psykolog vil være den rigtige for mig?

Vi har sammensat et stærkt team af erfarne og veluddannede psykologer

Vi er alle meget engagerede i vores felt

Hos os vil du møde psykologer, der brænder for det de laver