Effekten af online terapi? Corona har påvirket mødet mellem klient og psykolog, da det i en længere periode har været nødvendigt at mødes på andre måder end ansigt til ansigt. Herunder er videokonsultationer og telefonsamtaler blevet flittigt anvendt. Erfaringerne fra denne periode udfordrer nogle af myterne forbundet med terapi, da onlinesamtaler viser sig at være […]