Børn med høj begavelse kræver en ekstra indsats fra forældre. Se talkshowet om høj begavelse hos børn.