Børn med høj begavelse kan blive misforstået

Jeg bliver ofte spurgt, hvad der karakteriserer et højt begavet barn?

Højt begavede børn er karakteriseret af høj intelligens. Og der er bestemt ikke enighed i populationen om, hvad intelligens er. Diskussionen går fra Howard Gardners 7 intelligenser over til the Bell Curve, hvor man taler om, at intelligens er normalfordelt. Nogle børn har normal intelligens, andre er højt begavede og nogle er særligt udfordrede. Intelligens kan måles med test og anses som værende meget stabilt igennem vores liv. 

Flydende versus krystalliseret intelligens

Jeg plejer at sammenligne begavelse med et glas vand – også kaldet flydende intelligens. Du fødes med et fundament af begavelse som er vandet, men for at du kan begynde at bruge din begavelse skal den stimuleres – der skal dannes iskrystaller og isbjerge i vandet – krystalliseret intelligens. Det er din krystalliserede intelligens som er den der får dig frem i livet – det du rent faktisk lærer. Det er altså ikke nok at være højt begavet for at klare sig i livet. Du skal også lære at anvende din begavelse. At være højt begavet betyder at du er intelligent, men at du også kan anvende din begavelse.

Højt begavede børn er ikke en homogen gruppe – de er faktisk lige så forskellige som snefnug og derfor er de svære at gruppere.

Er højt begavede børn overlegne?

At se højt begavede børn som overlegne vil være en fejl. Ja højt begavede børn har bedre forudsætning for at lære nye ting, hvis de er i det rette miljø og bliver stimulerede. Høj begavelse er ikke ensbetydende med høje karakterer. Nogle højt begavede børn er klassens klovn, det ensomme og mærkelige barn bagerst i klassen eller ballademageren. Højt begavede børn passer ofte ikke ind i en normal klasse. De er en minoritet som overses eller som anses som besværlige eller overladt til at de jo nok skal klare sig, da de jo har alle forudsætningerne til det.

Der er en stor uvidenhed blandt lærer og professionelle om højt begavede børn. Der er meget få psykologer og psykiatere som har modtaget træning om de specielle karaktertræk som højt begavede børn og voksne har. Dette betyder desværre, at de bliver misforstået og måske får en diagnose i psykiatrien eller omvendt at de har ikke får en diagnose, fordi de kompenserer for deres vanskeligheder.

Diagnoser og høj begavelse

Høj begavelse er ikke en diagnose, men nogle børn med høj begavelse får diagnoser.

Højt begavelse kan mistolkes som en diagnose. Højt begavede børn taler måske meget, har et højt energiniveau, virker impulsive eller uopmærksomme eller distraheres let – lidt lignende ADHD symptomer.

Det er ikke usædvanligt, at højt begavede børn kæmper socialt, har nedsmeltninger over mindre problemer eller har mærkelige altoverskyggende interesser – alle tingene kan pege i retningen af diagnosen autisme, men kan også skyldes den høje begavelse.

Rigt fantasiliv

Mange højt begavede har også et kæmpe indre fantasiliv. Det kan nogle gange blive meget levende for dem. Jeg har mødt flere som har usynlige venner eller som finder på livlige og meget overbevisende historier. I psykiatrien kan de blive mødt med at den adfærd ikke er normal, og måske vil en uvidende psykolog eller psykiater tænke at der er tale om noget nærpsykotisk eller at de er lystløgnere.

Udfordringer hos HB børn

Højt begavede børn kan også have andre udfordringer.

De kan være talblinde, ordblinde eller have andre vanskeligheder, som de langt hen ad vejen kan kompensere for via forskellige strategier. De kan møde meget lidt forståelse, når de endelig møder muren og deres kompenserende startegier ikke fungerer mere. Højt begavede børn er utrolig dygtige til at finde kompenserende strategier, når der er noget de ikke kan.

De kan miste deres drive i livet. Det er der med til at styre os og gør at vi bliver ved med at udvikle os – det der fastholder vores nysgerrighed på livet. Du kan miste dit drive, når du ikke trives i livet. Når du ikke føler dig udfordret. Når du altid føler dig anderledes end andre og derved udenfor. Mange højt begavede børn har perioder, hvor de ikke kommer i skolen, springer fra uddannelser eller bliver desillusionerede over deres evner pga. de tidlige oplevelser.

Det kan være, at de giver op, fordi de ikke mere kan kompensere for deres vanskeligheder og ikke får den hjælp de har behov for.

I vores psykologklinik vil du møde en forståelse for det barn, som du har og de vanskeligheder du og dit barn står i. Vi har alle ekspertviden om højt begavede børn og også om psykiatriske diagnoser.

Mød psykologerne her

Har du lyst til at få flere inspirerende artikler, hjernens-stofferhjemmesidehjernens-stoffer, eller meld dig til vores mail-liste og start din vej mod forandring! Du kan også booke en tid til samtale på 30911771 eller send en email til terapi@minterapi.dk

De bedste hilsner 

Siri Wessel
 Wetlesen

Psykologklinik nær København i hjertet af Hellerup og i Nordsjælland i hjertet af Hornbæk

Specialpsykolog og specialist i psykoterapi

MinTerapi anvender cookies. Cookies indeholder information, som kan bruges til f.eks. statistik, registrering af hvilken browser en bruger benytter, m.v. Den information, vi indsamler via cookies, bliver udelukkende brugt internt i MinTerapi. En cookie på MinTerapi kan ikke indsamle oplysninger på din computer, og den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Hvis du ikke er interesseret i, at cookies bliver lagret på din computer, skal du ændre indstillinger i din browser.  Læs mere