Når virkeligheden forvrænges og ikke er det du troede den var. Dine skemata strukturerer din oplevelse af virkeligheden