Psykologklinik og lovgivning

Psykologerne i psykologklinikken i Hellerup og Hornbæk er alle forpligtet til at følge psykologloven

Nedenfor er beskrevet, hvad det betyder for dig som klient.

Tavshedspligt

Psykologerne har tavhedspligt om du fortæller om ved psykologsamtalerne.

Der er få undtagelser som omhandler følgende:

  • Supervision. Alle psykologer og psykoterapeuter i klinikken modtager løbende supervision af en mere erfaren psykolog. Supervisionsrummet er også et rum med tavshedspligt, hvor det psykologen tager op med den mere erfarne psykolog også er underlagt tavshedspligt. Supervision er din sikring af psykologens kvalitet og udvikling. 
  • Hvis du i din samtykkeerklæring mundtlig eller skriftlig har tilladt at psykologen samarbejder med kommune, forældre, sagsbehandler, advokat, pårørende eller andre relevante samarbejdspartnere.
  • Den skærpede underretningspligt. I de tilfælde har psykologen underretningspligt til kommunen. God praksis er, at psykologen først taler med dig om underretningen, men det kan ikke altid lade sig gøre, men det er dog noget vi i klinikken stræber efter.
  • Hvis du er til fare for dig selv eller andre, er psykologen forpligtet til at handle på sin bekymring og inddrage relevante pårørende eller andre samarbejdspartnere. Dette skal hovedsageligt gøres med din viden, men der kan være tilfælde, hvor psykologen er nødsaget til at reagere med det samme.

Du kan læse mere om de regler psykologer er underlagt i psykologloven.

Journalpligt

Psykologen har ifølge psykologloven pligt til at føre journal over samtaleforløbet. Journalen er psykologens arbejdsredskab. Det er fortroligt det, der bliver skrevet. Psykologen er forpligtet til at opbevare journalerne på en sikker måde. Journalen er i udgangpunkt din journal og ønsker du at få udleveret notaterne ved terapiens afslutning, skal du anmode din psykolog om dette.

Psykologen opbevare din journal i 5 år fra sidste samtale du havde ved psykologen, hvorefter psykologen er forpligtet til at destruere journalen på en sikker måde, fx på en speciel forbrænding.

Samtykkeerklæring

Ved terapiens start indhenter psykologen samtykkeerklæring fra dig. Dette kan foregå via den online samtykkeerklæring eller en samtykkeerklæring psykologen har i papirform i klinikken.

Alle der går til psykolog skal underskrive en samtykkeerklæring Samtykkeerklæringen er gældende et år fra du har underskrevet den.

Ved behandlingstart hos en psykolog er det ved lov vedtaget, at du skal oplyse dit cpr.nr., hvilket gøres på samtykkeerklæringen

Samtykkeerklæring ved psykologforløb med et barn kræver, at forældre der har fælles forældremyndigheden begge skal give tilladelse til behandlingen. Det betyder, at deler du forældremyndigheden men er skilt, skal I begge give tilladelse – mundtlig eller skriftlig til psykologforløbet.