Psykologklinik Hellerup

Gersonsvej 79, tv
2900 Hellerup​
hellerup@minterapi.dk
Tlf.nr. 30911771
CVR.nr. 37403741

Hellerup

Mød psykologerne

Specialpsykolog Siri Wessel Wetlesen

Det vigtigste for mig er, at du føler dig velkommen og tryg i psykologrummet. Samtidig med at du bliver udfordret og udvikler dig igennem samtalerne!

Jeg hedder Siri Wessel Wetlesen og jeg sidder i psykologklinikken i Hellerup.

Jeg er uddannet Specialpsykolog, Specialist i psykoterapi og Supervisorgodkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab.

Uddannelser

 • 2000 Bachelor i Religionsvidenskab fra Aarhus Universitet
 • 2006 Cand.Psych. Københavns Universitet
 • 2010 Autoriseret som psykolog af Dansk Psykolog Forening
 • 2016 Specialist i psykoterapi, godkendt af Dansk Psykolog Forening
 • 2016 Supervisor for yngre læger, godkendt af Dansk Psykiatrisk Selskab
 • 2017 Specialpsykolog, hvilket betyder, at jeg har gennemgået samme 4- årige efteruddannelse som en psykiater

Derudover har jeg følgende efteruddannelser:

 • 3-årig kognitiv adfærdsterapi
 • 1-årig dialektisk adfærdsterapi
 • Compassionfokuseret terapi
 • Emotionsfokuseret terapi
 • Metakognitiv terapi
 • 1-årige parterapeutiske efteruddannelse ved Jytte Vikkelsøe
 • 1-årig efteruddannelse i tilknytningsmønstre ved psykolog og Ph.D. Sarah Daniel
 • Og derudover en masse kurser inden for forskellige andre terapeutiske retninger, da jeg elsker mit fag

Jeg har været ansat 10 år i psykiatrien – henholdsvis ungdoms- og voksenpsykiatrien. Jeg har derfor en stor viden om diagnoser og medicin ved både unge og voksne. Jeg må som Specialpsykolog stille diagnoser på samme vilkår som psykiatere.

Jeg har været ansat i 3 år på et alkohol – og misbrugscenter, hvor jeg fik et indgående kendskab til de processer et misbrug sætter i gang, både som bruger og som pårørende til misbrugeren.

Siden 2017 har jeg haft psykologklinik i Hellerup.

Her arbejder jeg med mine specialeområder, som blandt andet er:

 • Højt begavede klienter – både unge og voksne, og vejledning til forældre
 • Klienter med personlighedsforstyrrelser, borderline, narcissisme og ængstelig-evasiv
 • Klienter med Aspergers Syndrom, autisme og ADHD
 • Klienter med stress, angst, depression
 • Klienter med traumer i form af PTSD
 • Klienter med flere problemstillinger, fx Aspergers Syndrom, ADHD, angst, depression og dertil måske også vanskeligheder ved at “passe ind” pga. deres høje begavelse
 • Parterapi, hvor den ene har en diagnose

I 2021 har jeg skrevet e-bogen “ADHD – Min superpower”. Om alle de gode ADHD-strategier og redskaber jeg har lært igennem min praksis som psykolog. Du kan finde e-bogen gratis her.

Psykologsamtalerne tager udgangspunkt i de nyeste retninger inden for kognitiv adfærdsterapi. Jeg er meget ærlig og direkte – men altid på en omsorgsfuld og støttende måde.

Jeg glæder mig til at møde dig!

De bedste hilsner 

Siri Wessel Wetlesen

Psykolog Mathilde Nedergaard Fick

Jeg brænder for at gøre en forskel for mennesker gennem hjælp til at tage små skridt hen imod trivsel!

Jeg hedder Mathilde Nedergaard Fick. Jeg sidder i klinikken i Hellerup.

Jeg er uddannet psykolog, Cand.Psych. fra Københavns Universitet. Jeg har 18 års erfaring i arbejdet med samtaleterapi og undervisning.

Jeg har arbejdet i mere end 18 år med erhvervspsykologi herunder effektiv kommunikation, konflikthåndtering, Lean, agilitet, ledelsesstruktur, erhvervscoaching. 

Teoretisk arbejder jeg primært ud fra

 • Kognitiv Adfærdsterapi
 • Eksponeringsterapi
 • Metakognitiv terapi
 • Feedback Informed Treatment
 • Systemisk og narrativ tilgang til din fortælling om dig og dit liv
 • Jeg holder mig opdateret med fast supervision og efteruddannelse

I det terapeutiske rum vil du møde en autentisk og direkte tilgang til de problemstillinger du bringer op.

Jeg er ikke en psykolog, der kun lytter. Jeg bruger aktivt min mange års erfaring i terapi med fokus på adfærd og hvordan du kan ændre din adfærd.

Jeg ser terapien, som et mentalt træningslokale, hvor vi sammen finder de rette øvelser, værktøjer, teknikker og strategier til at hjælpe dig.

Ved at ændre adfærd i dit daglige liv, kan du ændre dine tanker og din mønstre og ofte også dine relationer til andre.

Mine specialeområder er

 • Erhvervs- og organisationspsykologi
 • ADHD/ADD
 • Autisme
 • Problematikker relateret til arbejdslivet og psykiske udfordringer
 • Stress
 • Angst
 • Depression og selvværd
 • Tilknytningsforstyrrelser
 • Præstationsangst og Impostersyndrome
 • Pårørende til psykisk sårbare
 • Unge med problemer i livet

Jeg ønsker, at hjælpe dig til at lykkes og mestre dit liv hen til hvor du trives.

Det er i det terapeutiske rum, at vi skaber grundlaget for din forandring.

Det afgørende for et godt terapiforløb er, at det vi sammen skaber bliver meningsgivende for dig.

Gerne så meningsgivende, at du tager det med dig, som du lærer i psykologsamtaler ud i dit eget liv og bruger det.

Jeg ser frem til at møde dig.

De bedste hilsner

Mathilde Nedergaard Fick

Psykolog Lise Liv Skovgaard

Psykolog Lise Liv Skovgaard

Jeg har fokus på dine livsstrategier

Fungerer de eller skal de forandres ?

 

Velkommen til!

Jeg hedder Lise Liv Skovgaard. Jeg sidder i klinikken i Hellerup. Jeg har psykologsamtaler, gruppeforløb og jeg tilbyder online samtaleforløb.

Jeg er uddannet psykolog, Cand.Psych. fra Københavns Universitet og autoriseret af Psykolognævnet.
 
Jeg har arbejdet i 20 år med forståelsen af os selv som mennesker og mekanismer i menneskelige relationer. Først som underviser i filosofi, pædagogik og psykologi for undervisere og senere i klinisk praksis som psykolog.
 
Jeg brænder for at hjælpe mennesker til at forstå sig selv og de strategier, som de bruger i deres liv – både de hensigtsmæssige og de uhensigtsmæssige.
 
For mig er det en vigtig opgave som psykolog, at du får øje på dine egne handlemåder, værdier og livsstrategier i et trygt rum. Når det sker, kan du som menneske beslutte, hvad der skal ske med din nye viden og erkendelse.
 
I terapiforløb ved mig, arbejder jeg praksisorienteret. Det betyder, at jeg arbejder med konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og bruge i din hverdag.
 
Det er forskelligt, hvilke ting der skal arbejdes med i et psykologforløb. For nogle er det erkendelse og måske forandring. For andre er det måske, at lære at leve med det der er og opdage, hvad der virker, så du kan gøre mere af det.

Målet ved et psykologforløb er, at påvirke ét område af dit liv, så du kan opleve, at det har indflydelse på alle områder i dit liv.

Jeg har særlig erfaring med:

 • Stress og udbrændthed
 • ADHD/ADD, herunder sendiagnostisering
 • Autisme
 • Angst
 • Høj begavelse og de særlige udfordringer der kan være hermed
 • Præstationsangst hos kunstnere og performere
 • Nervøsitet og præstationsangst
 • Pårørende til kronisk syge
 • Sorg og tab

I psykologsamtalerne anvender jeg en integrativ tilgang, som kombinerer flere terapeutiske retninger.

Teoretisk er jeg stærkt funderet inden for:

 • De nyere kognitive terapier herunder den metakognitive forståelse (En neuropsykologisk forståelse af vores håndertingsmuligheder funderet i en forståelse af hjernen)
 • Eksistentiel terapi (Spørgsmål til livets mening og udfoldelse)
 • Mentaliseringsbaseret terapi (Evnen til at forstå egen og andres adfærd ud fra mentale tilstande, som følelser, tanker, behov, mål og grunde)
 • Jeg holder mig opdateret med fast supervision og efteruddannelse

Jeg ser frem til at møde dig.

De bedste hilsner

Lise Liv Skovgaard

Klinisk Psykolog Karen R

Jeg tilbyder udredning for ADD/ADHD, forældrerådgivning og psykologsamtaler

Jeg hedder Karen R. Jeg sidder i klinikken i Hellerup.

Jeg er uddannet Cand.Pæd.Psych. Jeg er autoriseret psykolog og klinisk specialist.

I omkring 20 år har jeg arbejdet i psykiatrien, på behandlingsskoler, specialskoler og i Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, derfor har jeg en bred og velfunderet terapeutisk erfaring med samtaleforløb med børn, unge og voksne med diagnoser og problemstillinger såsom ADHD, angst, høj begavelse, depression, tilknytning eller autisme. Jeg har også stor erfaring med rådgivende forløb med forældre til børn og unge med diagnoser.

Jeg superviserer forskellige faggrupper bl.a. har jeg superviseret lærere, pædagoger og personale på behandlingsskoler og specialskoler. Fokus i supervision kan være på analyser og vejledning vedrørende læringsmiljø og behandlingstilgange til børn og unge med psykiatriske diagnoser såsom ADHD, Autisme, OCD, dårlig begavelse eller høj begavelse.

I mit virke som klinisk psykolog har jeg altid haft stor interesse i testning og udredning. Jeg har på denne baggrund erfaring med både kognitiv testning og diagnostik. Jeg fokuserer ikke kun på diagnoser og symptomer i mit møde med dig. For mig er det vigtigt, at en udredning ses i sammenhæng med din livshistorie og de omstændigheder som du aktuelt befinder dig i.

I psykologklinikken i Hellerup tilbyder jeg udredningsforløb til dig, der overvejer om du har ADD eller ADHD.

Et udredningsforløb består af:

 • Anamnese optag
 • Generel diagnostisk screening. Dette sikrer dig en grundig udredning, så du kan være sikker på, at dine udfordringer skyldes ADHD/ADD
 • Specifikt screening for ADHD/ADD med DIVA 5
 • Tilbagemelding til dig
 • Skriftlig udredningsrapport, som du kan tage med til din psykiater

En udredningsforløb indebærer, at du skal sætte 3-4 timer af til samtaler. For at det kan blive den bedste udredning vil jeg opfordre dig til, at du tager en pårørende med til samtalen, når vi skal lave den diagnostiske udredning for ADHD/ADD med DIVA. Ved nogle udredninger kan det også være relevant med kognitiv testning for fx begavelse.

I psykologklinikken i Hellerup tilbyder jeg dertil psykologsamtaler og forældrerådgivning til forældre med børn og unge med høj begavelse, ADHD, autisme eller andre psykiske udfordringer.

Mine specialeområder er:

 • Udredning for ADD/ADHD
 • Kognitiv testning
 • Twice exceptional (2e)
 • Psykologsamtaler med personer med ADHD, autisme, høj begavelse, angst, OCD, depression, 
 • Forældrerådgivning

I psykologsamtalerne arbejder jeg med konkrete redskaber, som du kan tage med hjem og prøve af. Jeg er opmærksom på dine behov. Et psykologforløb ved mig vil være fokuseret på det eller de mål, som du har stillet. I et psykologforløb vil jeg løbende vende tilbage til det/de mål, som du satte i starten af forløbet, for at sikre at vi arbejder med det du ønsker.

De bedste hilsner

Karen R

Kontakt Os

Skriv til vores sikre e-mail terapi@minterapi.dk

Alle henvendelser besvares hurtigst muligt

Vi kan hjælpe dig med

De oftest stillede spørgsmål
1:1 Psykologsamtale

For at få det fulde udbytte af forløbet, er det en god idé at booke en psykologsamtale. Vi tilbyder både online samtaler og samtaler i klinikken

Selvudvikling

Selvudvikling består af mange elementer. For at få det fulde udbytte kan du læse de bøger, der er udgivet på hjemmesiden. Følge kurserne på hjemmesiden. Kom med på retræter. Få tilsendt e-mails med inspiration.

Livsændring

Det kan tage lang tid at implementere en livsændring. Igennem forløbet vil du blive bevidst om hvilke livsændringer du ønsker, hvordan du kan skabe et solidt fundament for de ændringer, som sikrer at ændringerne ikke er midlertidige men permanente.

Brug for en dygtig psykolog?
Kontakt os!

Erfarne Og Omsorgsfulde Psykologer. Speciale i Stress, Angst, ADHD, Autisme, Høj Begavelse

Adresse

Navigation

ADHD-Vejlederuddannelse

Følg Os

Nyhedsbrev

Du er tilmeldt nyhedsbrevet Hov noget gik galt. Prøv igen.

© 2024 Copyright MinTerapi -Psykologklinik v. Siri Wessel

MinTerapi anvender cookies. Cookies indeholder information, som kan bruges til f.eks. statistik, registrering af hvilken browser en bruger benytter, m.v. Den information, vi indsamler via cookies, bliver udelukkende brugt internt i MinTerapi. En cookie på MinTerapi kan ikke indsamle oplysninger på din computer, og den kan ikke sprede computervirus eller andre skadelige programmer. Hvis du ikke er interesseret i, at cookies bliver lagret på din computer, skal du ændre indstillinger i din browser.  Læs mere